Szolgáltatások

Ismerkedjen meg szolgáltatásainkkal

Konzulens mérnöki tevékenység

Az építési beruházás megvalósításához szükséges valamennyi mérnöki tevékenység - mely tartalmazza a tervezés összes fázisát, az engedélyeztetéseket, a kivitelezők pályáztatását, az építési- és garanciális időszak alatti helyszíni felügyeletet.

Tervezési tanácsadás

Folyó tervezési folyamatba való bekapcsolódás. Költségmegtakarítási, kivitelezési és üzemeltetési szemszögből történő szaktanácsadás.

Beruházás szervezés

  Az építési beruházás megvalósításához szükséges mérnöki tevékenység, mely tartalmazza a tervbírálatot, a kivitelezők pályáztatását, az építési- és garanciális időszak alatti felügyeletet.

Beruházói képviselet

  A Beruházó által meghatározott műszaki feladatrészekre vonatkozó, változó intenzitású képviseleti tevékenység, mely a kivitelezés időszaka alatt biztosítja a beruházói jelenlétet, konzultációt és felügyeletet az építkezési helyszínen.

Költségvetési kiírás készítése

  Meglévő tervdokumentáció birtokában, tételes, árazatlan költségvetési kiírás készítése. Megkönnyíti a Kivitelezők pályáztatását, Megrendelő számára pontos ártükör készítését teszi lehetővé.

Beruházási és Kivitelezési ütemterv készítése

  Beruházások megvalósulása időbeni lefolyásának ütemezése. Feltüntetjük a Megrendelői döntések meghozatalának szükséges időpontjait, főbb részhatáridőket.

Versenytárgyalások előkészítése, lefolytatása

  Kivitelezői tenderre meghívandó cégek listájának összeállítása. Tender dokumentáció és a Kivitelezői szerződés tervezet összeállítása. Tender tárgyalások lefolytatása, részletes ártükör készítés, döntés előkészítés prezentálása Megrendelő számára.

Kivitelezői szerződések előkészítése

  Kivitelezői szerződés tartalmának részletes összeállítása a Megrendelő érdekeinek figyelembevételével.

Felelős műszaki vezetés

  Kivitelezések teljes körű szakfelügyelete, különböző szakterületek műszaki és organizációs összehangolása.

Műszaki ellenőrzés

  Műszaki ellenőrzés a vonatkozó MSZ előírások, valamint a Magyar Mérnöki Kamara irányelvei szerint meghatározott vizsgálati metodika. Rendszeres tevékenység a teljes építési idő alatt.

Költségelemzés

  Az építési projekt várható költségeinek meghatározása az építkezés különböző fázisaiban. Javaslattétel költségcsökkentésre, egyenértékűség mellett műszaki alternatívák felvázolása.

Műszaki szaktanácsadás

  Szaktanácsadás mérnökeink szakterületét érintő problémákban. Igény esetén helyszíni konzultáción való részvétel.

Energetikai Audit

  Épületek, lakások komplex energetikai felmérése, energia költségek elemzése, Energetikai Tanúsítvány készítése. Költségelemzés, javaslattétel költséghatékony rendszerek kiépítésére, megtérülési idő számítása.